header-4

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.hjdegraafschilderwerken.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
H.J. de Graaf Schilderwerken streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat H.J. de Graaf Schilderwerken niet in voor de volledigheid,
juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. H.J. de Graaf Schilderwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen H.J. de Graaf Schilderwerken
en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
H.J. de Graaf Schilderwerken garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan
worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met H.J. de Graaf Schilderwerken te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. H.J. de Graaf Schilderwerken heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
H.J. de Graaf Schilderwerken aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van H.J. de Graaf Schilderwerken zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat H.J. de Graaf Schilderwerken daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.